9 IN 1 – SƠN NƯỚC NỘI THẤT BÓNG MÀU TỰ NHIÊN

An toàn khi sử dụng với sơn bóng trong nhà, mùi tự nhiên, hàm lượng v.o.c thấp

0866587561