SƠN LÓT – KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP NANO ĐẶC BIỆT

Chống thấm, ngăn ngừa rêu mốc, chống bay màu.

0866587561