SƠN LÓT – KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

Chống thấm, ngăn ngừa rêu mốc, độ liên kết cao.

0866587561